Grafische vormgeving van het beleidsplan van Bink kinderopvang. Het beleidsplan is vorm gegeven in de huisstijl van Bink.

Bink is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie en heeft kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en vestigingen voor buitenschoolse opvang in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide.

grafische vormgeving
ontwerp infographic